Medlemstypar AIL

Bli med i Austrheim IL og skap idrettsglede i ditt nærmiljø. Alle aktivitetar i Austrheim IL krev at du er medlem. 

Medlemsskapet følgjer kalenderåret, og ein kan då delta på alle aktivitetar i regi av Austrheim IL. 

MedlemstypeKostnad pr. år
Familie2000
Senior > 19 år1200
Ungdom  11-19 år800
Barn 4-10 år600
Honnør / Boccia400
Støttemedlem400
Støttemedlem familie600

Det er svært viktig at ein registrerer seg som medlem slik at ein er dekka av våre forsikringar, men ein er velkommen til å bli med eit par gonger for å sjå om dette er noko ein vil vera med på vidare.

Medlemskontingenten går blant anna til å betale forsikring, leige av Austrheimhall og klubbhus, utstyr til aktivitetar, medlemsskap i særforbund AIL er medlem i (t.d. Norges Fotballforbund, Turn & Gymnastikkforbund m.f.), vedlikehald og anna.


Utmelding: Medlem pliktar sjølv å gje skriftleg beskjed for å foreta ei gyldig utmelding. Det er ikkje tilstrekkelig å gje beskjed til trenar/lagleiar.

Melding om utmelding kan sendast på e-post til medlemskontingent.ail@gmail.com eller

bruk følgjande link til å søke om utmelding fra Austrheim IL:

https://austrheim-il.idrettenonline.no/account/Memberships (krev innlogging)

 

Søk om utmelding slik:

- Trykk Administrer ved profilen din

- Velg Austrheim Idrettslag frå lista“Klubb”

- Kryss av for utvalet du vil melde deg ut av

- Skriv ei melding om du ønskjer å gje informasjon

- Send søknad 


Du vil få ein bekreftelse i e-post når utmelding er ok (etter sjekk av eventuelle uteståande faktura).