Har du spørsmål om aktivitetar, innmelding eller anna? Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjema.

Elles har me følgjande e-post adresser:

Post:

austrheimil@gmail.com

Økonomi - faktura,dommarkvitteringar m.m.

okonomi.ail@gmail.com

Medlemskontingent, inn/utmelding:

medlemskontingent.ail@gmail.com

Leiar fotballstyret:

sportsligleder.austrheimfotball@gmail.com